STOCKHOLM

Podstawa stolika STK 3701

Podstawa stolika STK 3702

Podstawa stolika STK 3701 / 106

Podstawa stolika STK 3801

Stelaż biurka STK 3706

Stelaż biurka STK 3708

Stelaż biurka STK 3709

Stelaż biurka regulowany elektrycznie STK 3706 EL

Stelaż biurka regulowany elektrycznie STK 3708 EL

Stelaż biurka regulowany elektrycznie STK 3709 EL

Belki łączące LN 0803

Belki łączące LN 0903

Belki łączące LN 1003

Belki łączące LN 1103

Belki łączące LN 1204

Belki łączące LN 1304

Belki łączące LN 1404

Belki łączące LN 1504

Belki łączące LN 1604

Belki łączące LN 1704